BIP
2018-11-02 11:18:51

ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ortopedii przez lekarza

SZPITAL POWIATOWY im. JANA MIKULICZA

11-300 BISKUPIEC, ul. ARMII KRAJOWEJ 8


Na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2018 poz. 160 z późn. zm.) oraz innych obowiązujących aktów prawnych. Dyrektor Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu,


OGŁASZA ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT


na udzielanie świadczeń zdrowotnych w lecznictwie stacjonarnym i ambulatoryjnym

w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu

w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w BiskupcuZa najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę złożono przez:

ZBIGNIEW GUTEK

INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA

UL. ARMII KRAJOWEJ 17/25

11-300 BISKUPIEC


Biskupiec, dnia 31.10.2018r