BIP
2017-03-15 14:36:00

ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na udzielanie świadczeń w zakresie RTG i TK - technicy

SZPITAL POWIATOWY im. JANA MIKULICZA

11-300 BISKUPIEC, ul. ARMII KRAJOWEJ 8Na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2015 poz. 618 z późn. zm.) oraz innych obowiązujących aktów prawnych. Dyrektor Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu

OGŁASZA ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez techników elektroradiologii

w zakresie diagnostyki obrazowej: RTG i TK

w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w BiskupcuZa najkorzystniejsze uznano oferty złożone przez:

  1. Diagnostyka Rentgenowska Grażyna Karwecka, 11 – 300 Biskupiec, ul. Armii Krajowej 17/20

  2. Diagnostyka Rentgenowska Piotr Karwecki, 11 – 300 Biskupiec, ul. Armii Krajowej 17/20

  3. Diagnostyka Radiologiczna Monika Skoczko-Piskorz, 11-300 Biskupiec, Aleja Róż 8a/18

  4. Rentgen Ewa Więcek, 11-300 Biskupiec, ul Armii Krajowej 17/1


Biskupiec, dnia 15..03.2017