BIP
2016-04-11 10:47:39

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na udzielanie świadczeń w zakresie neurologii

SZPITAL POWIATOWY im. JANA MIKULICZA

11-300 BISKUPIEC, ul. ARMII KRAJOWEJ 8


Na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2015 poz. 618 z późn. zm.)  oraz innych obowiązujących aktów prawnych;
Dyrektor Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza  w Biskupcu,

OGŁASZA ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu w zakresie neurologii

Za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę złożono przez:
PRYWATNY NEUROLOGICZNY
Krzysztof Bączek
12-100 Szczytno, ul. Gnieźnieńska 2Biskupiec, dnia  11.04.2016-r.