BIP
2016-02-29 13:37:27

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na udzielanie świadczeń w zakresie neurologii

SZPITAL POWIATOWY im. JANA MIKULICZA

11-300 BISKUPIEC, ul. ARMII KRAJOWEJ 8


Na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2015 poz. 618 z późn. zm.)  oraz innych obowiązujących aktów prawnych;
Dyrektor Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza  w Biskupcu,

OGŁASZA ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu w zakresie neurologii

Za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę złożono przez:

Indywidualną Specjalistyczną Praktyką Lekarską
lek. med. Anną Stankiewicz
Ul. Brzozowa 25, 10-010 BarczewoBiskupiec, dnia  29.02.2016-r.