BIP
2017-11-30 10:39:27

ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na udzielanie świadczeń przez lekarza w zakresie neurologii

SZPITAL POWIATOWY im. JANA MIKULICZA

11-300 BISKUPIEC, ul. ARMII KRAJOWEJ 8


Na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2016 poz 1638 z późn. zm.) oraz innych obowiązujących aktów prawnych. Dyrektor Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu,OGŁASZA ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERTna udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie neurologii

przez lekarza

w formie dyżurów lekarskich

w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w BiskupcuZa najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę złożono przez:

Łukasz Dębowski

Indywidualna Praktyka Lekarska

Ul. Dworcowa 47/55, 10-437 Olsztyn

Biskupiec, dnia 29.11.2017r