BIP
2017-12-18 11:30:07

ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na udzielanie świadczeń przez lekarza w o. gin-poł

SZPITAL POWIATOWY im. JANA MIKULICZA

11-300 BISKUPIEC, ul. ARMII KRAJOWEJ 8Na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2016 poz. 1638, z późn. zm.) oraz innych obowiązujących aktów prawnych. Dyrektor Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu,

OGŁASZA ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu

w zakresie:

położnictwa i ginekologii w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym

Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez:

Barbarę Domińską-Pietras

Ginekologiczny Gabinet Lekarski

11-300 Biskupiec, ul. Armii Krajowej 8

Biskupiec, dnia 18.12.2017r