BIP
2017-03-20 13:23:34

ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ginekologii i położnictwa

SZPITAL POWIATOWY im. JANA MIKULICZA

11-300 BISKUPIEC, ul. ARMII KRAJOWEJ 8Na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2015 poz. 618, z późn. zm.) oraz innych obowiązujących aktów prawnych. Dyrektor Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu,

OGŁASZA ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu

w zakresie:

położnictwa i ginekologii w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym

Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez:

Jerzy Sałań

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska

12-100 Szczytno, ul. Narońskiego 3/1Biskupiec, dnia 2017r.03.20