BIP
2017-05-18 10:52:51

ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na udzielanie świadczeń w zakresie ch. urazowo-ortopedycznej oraz koordynowanie oddziałem

SZPITAL POWIATOWY im. JANA MIKULICZA

11-300 BISKUPIEC, ul. ARMII KRAJOWEJ 8


na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. rok 2017 poz.1638 z późn. zm.) oraz innych obowiązujących aktów prawnych Dyrektor Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu


OGŁASZA ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT


- na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie:

ortopedii i traumatologii stacjonarnej i ambulatoryjnej

oraz

- na pełnienie funkcji Koordynatora Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

- na koordynowanie pracą Poradni Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej w Poradni Preluksacyjnej

w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w BiskupcuZa najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę złożono przez:

Elżbietę Szymańską Usługi Lekarskie

ul. Armii Krajowej 17/24, 11-300 Biskupiec

Biskupiec, dnia 17.05.2017r