BIP
2016-02-24 13:57:25

Ogłoszenie o rostrzygnięciu konkursu ofert na udzielanie świadczeń w zakresie anestezjologii

SZPITAL POWIATOWY im. JANA MIKULICZA

11-300 BISKUPIEC, ul. ARMII KRAJOWEJ 8


Na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2015 poz. 618 z późn. zm.)  oraz innych obowiązujących aktów prawnych, Dyrektor Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza  w Biskupcu,

OGŁASZA ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu
w zakresie:
anestezjologii i intensywnej terapii
w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu


Za najkorzystniejsze uznano oferty złożoną przez:

1. Indywidualna Praktyka Lekarska, Izabela Mażewska
Ul. Leśnia 10/29, 10-173 Olsztyn

2. Indywidualna Praktyka Lekarska Joanna Grochowska
Ul. Jerzego Lanca 3, 11-400 Kętrzyn,

3. Specjalistyczna Praktyka Lekarska, Dorota Jasińska
ul. Stare Miasto 17/21 lok. 27 10-026 Olsztyn

4. Indywidualna Praktyka Lekarska Piotr Szmyt
Ul Leśna 20/10, 10-173 OlsztynBiskupiec, dnia  24.02.2016r.