BIP
2017-12-21 13:02:39

ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w OIOM

SZPITAL POWIATOWY im. JANA MIKULICZA

11-300 BISKUPIEC, ul. ARMII KRAJOWEJ 8


Na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2016 poz. 1638 z późn. zm.) oraz innych obowiązujących aktów prawnych, Dyrektor Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu,

OGŁASZA ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFER

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu

w zakresie:

anestezjologii i intensywnej terapii

w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu

Za najkorzystniejsze uznano oferty złożoną przez:

Indywidualna Praktyka Lekarska Joanna Grochowska

Ul. Jerzego Lanca 3, 11-400 Kętrzyn,Biskupiec, dnia 21.12.2017r.