BIP
2017-01-24 15:13:58

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie swiadczeń w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu

SZPITAL POWIATOWY im. JANA MIKULICZA

11-300 BISKUPIEC, ul. ARMII KRAJOWEJ 8


Na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2015 poz 618 z późn. zm.) oraz innych obowiązujących aktów prawnych. Dyrektor Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu,OGŁASZA ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERTna udzielanie świadczeń zdrowotnych w lecznictwie stacjonarnym i ambulatoryjnym w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu oraz zabezpieczenie dyżurów lekarskich

w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w BiskupcuZa najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę złożono przez:Mirosława Rogosia

Specjalistyczny Gabinet Urazowo-Ortopedyczny

UL. Armii Krajowej 5/a6

11-300 BISKUPIEC

Biskupiec, dnia 24.01.2017r