BIP
2017-12-19 12:42:36

ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń przez lekarza w zakresie chiurgii stacjonarnej i amulatoryjnej oraz zabezpieczenie dyżurów lekarskich

SZPITAL POWIATOWY im. JANA MIKULICZA

11-300 BISKUPIEC, ul. ARMII KRAJOWEJ 8


na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. rok 2016 poz.1638 z późn. zm.) oraz innych obowiązujących aktów prawnych Dyrektor Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu


OGŁASZA ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERTna udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii ogólnej stacjonarnej i ambulatoryjnej oraz zabezpieczenie dyżurów lekarskich

w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w BiskupcuZa najkorzystniejszą ofertę uznano:

Indywidualna Praktyka Lekarska

Dominik Górski

12-160 Wielbark. Ul 1 Maja 8a

Biskupiec, dnia 19.12.2017r.