BIP
2017-12-19 12:40:58

ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń przez lekarza w zakresie chiurgii stacjonarnej i amulatoryjnej oraz zabezpieczenie dyżurów lekarskich

SZPITAL POWIATOWY im. JANA MIKULICZA

11-300 BISKUPIEC, ul. ARMII KRAJOWEJ 8


na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. rok 2016 poz.1638 z późn. zm.) oraz innych obowiązujących aktów prawnych Dyrektor Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu


OGŁASZA ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERTna udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii ogólnej stacjonarnej w ramach podstawowej ordynacji i ambulatoryjnej

w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w BiskupcuZa najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę złożono przez:

Halina Korkuć Prywatny Gabinet Lekarski

Ul. Parkowa 8, 11-300 Biskupiec

Biskupiec, 19.12.2017r.