BIP
2018-05-25 14:32:16

odwołanie konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie ortopedii i traumatologii stacjonarnej i ambulatoryjnej

SZPITAL POWIATOWY im. JANA MIKULICZA

11-300 BISKUPIEC, ul. ARMII KRAJOWEJ 8


Na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2018 poz 160 z późn. zm.) oraz innych obowiązujących aktów prawnych

Dyrektor Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu,

na podstawie ogłoszenia konkursu i pkt 26 szczegółowych warunków konkursu ofert

ODWOŁUJE KONKURS OFERT

- na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie:

ortopedii i traumatologii stacjonarnej i ambulatoryjnej

oraz

- na pełnienie funkcji Koordynatora Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

- na koordynowanie pracą Poradni Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej w Biskupcu oraz Poradni Preluksacyjnej

w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu


Biskupiec, dnia 25.05.2018r