BIP
2016-01-20 10:36:44

O głoszenie o wyniku konkursu ofert na udzielanie świadczeń w oddzilae chorób wewnętrznych i kardiologii

SZPITAL POWIATOWY im. JANA MIKULICZA

11-300 BISKUPIEC, ul. ARMII KRAJOWEJ 8Na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2015 poz 618 z późn. zm)  oraz innych obowiązujących aktów prawnych, Dyrektor Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza  w Biskupcu,


OGŁASZA ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT


na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu w zakresie:

chorób wewnętrznych: w Oddziale Chorób Wewnętrznych i Kardiologii w Wojewódzkim Ośrodku Rehabilitacji Kardiologicznej

Za najkorzystniejsze uznano ofertę przez:
                                                                      Ihor Hreyuk Indywidualna Praktyka Lekarska
                                                                      Ul. Ks Jerzego Popiełuszki 16/28, 10-693

Biskupiec, dnia  19.01.2016r.