szpital

ZDROWIE I DOBRO PACJENTÓW NASZYM CELEM NADRZĘDNYM

Konkurs

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego, polegających na wykonywaniu: usług ratownika medycznego - kierowcy w zespołach wyjazdowych ratownictwa medycznego ( P ) i transportu medycznego

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie:chorób wewnętrznych – usługi lekarskie w Oddziale Chorób Wewnętrznych i Kardiologii w Wojewódzkim Ośrodku Rehabilitacji Kardiologicznej

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych: przez diagnostę w zakresie diagnostyki laboratoryjnej w Pracowni Bakteriologii w Medycznym Laboratorium Diagnostycznym w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu.

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT - na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:neurologii w zakresie podstawowej ordynacji lekarskiej i w formie dyżuru lekarskiego oraz na pełnienie funkcji Koordynatora Oddziału Neurologii