BIP

Ogłoszenia

ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie chirurgii ogólnej Roztrzygnięcia 2018-12-19 06:59:20
głoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie neurologii Roztrzygnięcia 2018-12-19 06:58:51
ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń w zakresie neurologii przez lekarza Konkurs 2018-12-10 12:45:18
konkurs ofert na udzielanie świadczeń w zakresie chirurgii ogólnej przez lekarza Konkurs 2018-12-10 12:44:26
ogłoszenie roztrzygnięcia konkursu na udzielanie świadczeń w zakresie psychiatrii w Poradni Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień Roztrzygnięcia 2018-11-29 12:46:21
konkurs ofert na udzielanie świadczeń w zakresie psychiatri w poradni zdrowia psychicznego Konkurs 2018-11-22 14:24:37
ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert zakresie ortopedii w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej oraz pełnienie funkcji zastępcy koordynatora Roztrzygnięcia 2018-11-22 14:22:26
ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie chorób wewnętrznych i kardiologii oraz koordynowanie Oddziałem Chorób Wew. i Kard. oraz WORK Roztrzygnięcia 2018-11-21 11:56:16
ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń w zakresie ortopedii w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej oraz pełnienie funkcji zastępcy koordynatora Konkurs 2018-11-13 13:44:21
ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób wewnętrznych i kardiologii oraz koordynowania Oddziałem Chorób Wewnętrznych i Kardiologii oraz WORK Konkurs 2018-11-12 13:43:13
ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ortopedii przez lekarza Roztrzygnięcia 2018-11-02 11:18:51
ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń przez lekarza ortopedę w oddziale i poradni Konkurs 2018-10-24 14:50:51
Szpital Powiatowy w Biskupcu poszukuje lekarza na stanowisko lekarza Oddziału Neurologicznego. Konkurs 2018-07-03 10:55:52
Szpital Powiatowy w Biskupcu poszukuje lekarza na stanowisko lekarza Oddziału Neurologicznego. Konkurs 2018-07-03 10:54:45
Szpital Powiatowy w Biskupcu poszukuje lekarza na stanowisko koordynatora Oddziału Chorób Wewnętrznych i Kardiologii oraz Wojewódzkiego Ośrodka Rehabilitacji Kardiologicznej w Biskupcu. Konkurs 2018-07-03 10:53:34
ogłoszenie o unieważnieniu postępowania konkursowego na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie chorób wewnętrznych i kardiologii oraz koordynowanie oddziałami Odwołanie 2018-06-29 14:01:59
ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń w zakresie chorób wewnętrznych i kardiologii oraz koordynowanie oddziałem chorób wewnętrznych i wojewódzkim ośrodkiem rehabilitacji kardiologicznej. Konkurs 2018-06-04 14:45:32
odwołanie konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie ortopedii i traumatologii stacjonarnej i ambulatoryjnej Odwołanie 2018-05-25 14:32:16
Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert na udzielanie świadczeń w zakresie ortopedii przez lekarza; Roztrzygnięcia 2018-05-22 13:41:06
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie ortopedii oraz koordynowanie oddzialem Konkurs 2018-05-21 13:36:47
ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie ortopedii Konkurs 2018-05-15 13:04:08
ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert na udzielanie świadczeń przez ratowników medycznych Roztrzygnięcia 2018-05-15 13:02:54
ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert na udzielanie świadczeń w zakresie pediatrii przez lekarza Roztrzygnięcia 2018-05-10 14:27:41
ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratownika - kierowcę Konkurs 2018-05-07 14:12:01
ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pediatrii przez lekarza Konkurs 2018-04-30 08:46:40
ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń w zakresie chorób wewnętrznych przez lekarza Konkurs 2018-04-19 13:53:01
Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert na udzielanie świadczeń w NSOZ-POZ przez lekarza Roztrzygnięcia 2018-03-16 10:11:25
ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń w NSOZ przez lekarza Konkurs 2018-03-06 14:00:03
ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert na udzielanie świadczeń przez lekarza w zakresie ch ogólnej i USG Roztrzygnięcia 2018-01-12 13:46:54
ogłoszenie wyniku konkursu ofert na udzielanie świadczeń przez lekarza w zakresie RTG i TK Roztrzygnięcia 2018-01-11 14:00:24
ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń przez lekarza w zakresie chirurgii ogólnej i USG Doppler Konkurs 2018-01-03 13:50:24
ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń przez lekarza w zakresie RTG i TK Konkurs 2018-01-03 13:48:48
ogłoszenie rozstrzygnięcia konkuru na udzielanie świadczeń w NSOZ przez lekarza Roztrzygnięcia 2017-12-21 13:03:38
ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w OIOM Roztrzygnięcia 2017-12-21 13:02:39
ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń przez lekarza w zakresie chiurgii stacjonarnej i amulatoryjnej oraz zabezpieczenie dyżurów lekarskich Roztrzygnięcia 2017-12-19 12:42:36
ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń przez lekarza w zakresie chiurgii stacjonarnej i amulatoryjnej oraz zabezpieczenie dyżurów lekarskich Roztrzygnięcia 2017-12-19 12:40:58
ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na udzielanie świadczeń przez lekarza w o. gin-poł Roztrzygnięcia 2017-12-18 11:30:07
ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń przez lekarza w zakresie OIOM Konkurs 2017-12-14 11:23:15
konkurs ofert na udzielanie świadczeń przez lekarzy w nsoz Konkurs 2017-12-12 12:35:52
ogłoszenie konkursu na udzielanie świadczeń przez lekarza - ginekologia Konkurs 2017-12-11 12:37:36
ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń przez lekarza - chirurgia ogólna podstawowa ordynacja i dyżury Konkurs 2017-12-11 12:28:52
ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń przez lekarza - chirurgia ogólna podstawowa ordynacja Konkurs 2017-12-11 12:28:09
ogłoszenie konkurs na naczelną pielęgniarkę Konkurs 2017-12-07 10:43:39
ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert na udzielanie świadczeń przez lekarza w zakresie anestezjologii w ramach podstawowej ordynacji i dyżuru lekarskiego Roztrzygnięcia 2017-11-30 10:42:56
ogłoszenie rozstrzygnięcia konkuru ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie anestezjologii w ramach podstawowej ordynacji Roztrzygnięcia 2017-11-30 10:42:08
ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie anestezjologii i int. terapii oraz koordynowanie OIOM Roztrzygnięcia 2017-11-30 10:40:37
ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na udzielanie świadczeń przez lekarza w zakresie neurologii Roztrzygnięcia 2017-11-30 10:39:27
ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu w zakresie rehabilitacji kardiologicznej Roztrzygnięcia 2017-11-30 10:32:38
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń w zakresie anest i int terapii przez lekarza- podstawowa ordynacja i dyżury Konkurs 2017-11-22 12:55:04
ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń w zakresie anest. i intens. terapii przez lekarza - podstawowa ordynacja Konkurs 2017-11-22 12:54:16
ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń w zakresie anest. i intens. terapii przez lekarza oraz koordynowanie OIOM Konkurs 2017-11-22 12:53:56
ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń w zakresie rehabilitacji kardiologicznej przez lekarza Konkurs 2017-11-22 12:53:24
ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń przez lekarza w zakresie neurologii - dyżury Konkurs 2017-11-22 12:52:58
ogłoszenie wyniku konkursu ofert na udzielanie świadczeń świadczeń przez lekarza w Oddziale Ch. Ogólnej z Ch Dziecięcą oraz koordynowanie tym oddziałem Roztrzygnięcia 2017-10-25 11:41:13
Pilnie poszukiwany lekarz specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych lub lekarz w trakcie specjalizacji. Konkurs 2017-10-19 12:58:35
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń z zakresu ch. ogólnej oraz koordynowanie oddziałem Konkurs 2017-10-18 14:15:50
Ogłoszenie o wyniku konkursu ofert na udzielanie świadczeń w zakresie neurologii przez lekarza Roztrzygnięcia 2017-09-28 06:59:58
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń w zakresie neurologii przez lekarza Konkurs 2017-09-20 08:05:05
Ogłoszenie konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie kardiologii Konkurs 2017-06-13 12:34:01
Ogłoszenie wyniku konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Gin-Poł oraz koordynowanie tym oddziałem Roztrzygnięcia 2017-06-12 13:09:18
ogłoszenie wyniku na udzielanie świadczeń przez lekarza w zakresie chirurgii ogólnej Roztrzygnięcia 2017-06-08 10:21:14
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń oddziale ginekologicznym i koordynowanie Konkurs 2017-06-02 12:25:38
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii ogólnej przez lekarza Konkurs 2017-06-01 13:07:56
ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu oferet na udzielanie świadczeń w zakresie neurologii przez lekarza Roztrzygnięcia 2017-05-23 12:39:18
ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrwotnych w zakresie RTM przez lekarzy Roztrzygnięcia 2017-05-22 13:15:04
ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na udzielanie świadczeń w zakresie ch. urazowo-ortopedycznej oraz koordynowanie oddziałem Roztrzygnięcia 2017-05-18 10:52:51
ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju RTM przez lekarzy Konkurs 2017-05-15 14:29:23
ogłoszenie konkursu ofet na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie neurologii przez lekarza Konkurs 2017-05-15 12:54:25
ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ortopedii oraz koordynowanie oddziałem ortopedycznym Konkurs 2017-05-10 08:02:12
ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pediatrii przez lekarza Roztrzygnięcia 2017-04-24 13:57:13
ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń w zakresie pediatrii przez lekarza Konkurs 2017-04-14 12:48:44
Ogłoszenie o wyniku konkursu na udzielanie świadczeń przez diagnostę lab Roztrzygnięcia 2017-03-22 13:52:12
ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert na udzielanie świadczeń w zakresie neurologii i koordynowanie oddziałem neurologicznym Roztrzygnięcia 2017-03-21 10:51:39
ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ginekologii i położnictwa Roztrzygnięcia 2017-03-20 13:23:34
ogłoszenie konkuru ofert na świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki mikrobiologicznej w Pracowni Bakteriologii Konkurs 2017-03-15 14:38:07
ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na udzielanie świadczeń w zakresie RTG i TK - technicy Roztrzygnięcia 2017-03-15 14:36:00
ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert w zakresie chirurgii ogólnej Roztrzygnięcia 2017-03-14 15:05:40
ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń w zakresie neurologii i koordynowanie oddziałem; Konkurs 2017-03-14 15:04:47
ogłodzenie konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w pracowni TK i RTg Konkurs 2017-03-08 14:46:34
ogłoszenie konkursu ofert na udzuelanie świadczeń w zakresie chirurgii ogólnej przez lekarza Konkurs 2017-03-07 13:15:56
Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu na udzielanie świadczeń nsoz - poz Roztrzygnięcia 2017-03-03 13:28:01
Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu na udzielanie świadczeń w zakresie chirurgii dziecięcej Roztrzygnięcia 2017-02-24 10:40:12
Ogłoszenie rozstrzygniecia konkursu na koordynowanie chirurgią dziecięcą Roztrzygnięcia 2017-02-24 10:39:10
Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert na udzielanie świadczeń przez diagnostę laboratoryjnego w Laboratorium Roztrzygnięcia 2017-02-22 14:39:20
Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Bakteriologii Roztrzygnięcia 2017-02-22 14:37:27
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń przez lekarza w zakresie chiurgii dziecięcj i koordynowanie Konkurs 2017-02-17 12:24:29
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń przez lekarza w zakresie chiurgii dziecięcej Konkurs 2017-02-17 12:23:49
Ogłoszenie rozstrzygnęcia konkursu na udzielanie świadczeń w zakresie pielęgniarstwa w OIOM Roztrzygnięcia 2017-02-16 13:42:29
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń przez diagnostę lab w laboratorium Konkurs 2017-02-14 14:29:14
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń przez diag. lab. w Pracowni bakteriologii Konkurs 2017-02-14 13:15:33
Ogłoszenie konkursu ofert na Poz Konkurs 2017-02-14 12:20:21
Ogłoszenie konkrusu ofert na usugi pielęgniaskie na OIOMie oraz Pracowni TK Konkurs 2017-02-08 15:07:59
Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu na udzielanie świadczeń zdrowtnych w zakresie pielęgniarstwa oiom Roztrzygnięcia 2017-02-08 15:05:57
Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofet na udzielanie świadczeń w zakresie ginekologi i połżnictwa Roztrzygnięcia 2017-01-26 13:04:04
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa w OIOM Konkurs 2017-01-25 14:44:47
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie swiadczeń w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu Roztrzygnięcia 2017-01-24 15:13:58
Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert na udzielanie świadczeń w zakresie gin-poł oraz pełnienie funkcji z-cy koordynatora Roztrzygnięcia 2017-01-23 13:42:12
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń w lecznictwie stacjonarnym i ambulatoryjnym w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu oraz zabezpieczeniu dyżurów lekarskich Konkurs 2017-01-04 08:29:20
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ginekologii i położnictwa oraz pełnieie fukcji zastępcy Konkurs 2017-01-03 08:45:14
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń w zakresie gienkologii i położnictwa przez lekarza Konkurs 2017-01-03 08:41:49
Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert na udzielanie świadczeń w zakresie pielęgniarstwa w OIOM i pełnienie funkcjia pielęganiarki koordynującej Roztrzygnięcia 2016-12-22 12:10:03
Ogłoszenie rozstrzyganięcia konkursu ofert na udzielanie świadczeń w zakresie pielęgniarstwa operacyjnego Roztrzygnięcia 2016-12-22 12:09:05
Ogłoszenie rozstrzygnięcka konkursu na koordynatora bloku operacyjnego Roztrzygnięcia 2016-12-21 13:07:34
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń w zakresie pielęgniarstwa w Oddziele Anestezjologii i intensywnej Terapii oraz pelnienie funkcji pielęgniarki koordynującej Konkurs 2016-12-15 13:01:05
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń w zakresie pielęgniarstwa operacyjnego Konkurs 2016-12-15 10:56:04
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń w zakresie pielęgniarstwa w OIOM i koordynowanie blokiem Konkurs 2016-12-14 13:52:39
Ogłoszenie o wyniku konkursu ofert na udzielanie świadczeń w zakresie anestezjologii Roztrzygnięcia 2016-12-12 14:34:00
Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert na udzielanie świadczeń w zakresie NSOZ przez lekarzy Roztrzygnięcia 2016-12-06 14:48:33
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń w zakresie anestezjologii przez lekarza Konkurs 2016-12-05 10:55:20
Ogłoszenie konkursu ofert na udzialnie świadczeń zdrowotnych w zakresie NSOZ Konkurs 2016-11-29 11:25:49
Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ortopedii i pełnienie funkcji zastępcy oddziału Roztrzygnięcia 2016-11-28 14:15:47
Ogłoszenie - sekretarka medyczna Konkurs 2016-11-28 08:33:44
Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu na udzielanie świadczeń w zakresie chirurgii ogólnej i pełnienie funkcji z-cy Roztrzygnięcia 2016-11-24 08:07:48
Ogłoszenie konkursu ofert na udzialnie świadczeń zdrowotnych i pełnienie funkcji z-cy koordynatora oddziału chirurgii urazowo-ortopedycznej Konkurs 2016-11-21 11:41:40
Ogłoszenie rozstrzygnięcia k. ofert na udzielanie świadczeń w zakresie chiurugii ogólnej przez lekarza Roztrzygnięcia 2016-11-15 14:08:45
Ogłoszenie konkursu ofert na udzilanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie chirurgii ogólnej oraz sprawowanie funkcji z-cy koordynatora Konkurs 2016-11-10 14:46:48
Ogłoszenie dla podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu (2016) Konkurs 2016-11-10 08:29:38
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chiururgii ogólnej przez lekarza Konkurs 2016-11-09 14:53:26
Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu na usługi pielęgniarskie w OIOM Roztrzygnięcia 2016-11-07 13:28:51
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń w zakresie pielęgniarstwa w OIOM Konkurs 2016-10-31 12:22:47
Ogłoszenie rostrzygnięcia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa w oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Roztrzygnięcia 2016-10-25 12:13:24
Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń w zakresie diagnostyki laboratoryjnej Roztrzygnięcia 2016-10-24 10:01:57
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń pielęganiarskich w oddziale chiurugii urazowo-ortopedycznej Konkurs 2016-10-18 14:31:10
Konkurs ofert na usługi pielęgniarskie w oddziale chirurgii ogólnej Konkurs 2016-10-17 14:46:08
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń w zakresie diagostyki laboratoryjnej Konkurs 2016-10-14 15:06:48
Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert na udzielanie świadczeń w rodzaju ratownictwo medyczne - lekarze Roztrzygnięcia 2016-10-10 09:36:20
Ogłoszenie konkursu na udzielanie świadczeń w rodzaju RTM przez lekarzy Konkurs 2016-09-29 10:36:32
Rozstrzygnięcie konkursu ofert w zakresie ortopedii Roztrzygnięcia 2016-09-26 13:40:18
Rostrzygnięcie konkursu ofert na usługi pielęganiarskie Roztrzygnięcia 2016-09-22 11:27:52
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń przez lekarza w zakresie ortopedii Konkurs 2016-09-16 13:48:56
Ogłoszenie konkrsu ofert na udzielanie świadczeń w zakresie pielęgniastwa w oddziale chirurgii urazowo ortopedycznej Konkurs 2016-09-15 12:45:38
Ogłoszenie wyniku konkursu ofert na udzielanie świadczeń w zakresie kardiologii i chorób wewnętrznych oraz koordynowanie oddziłami Roztrzygnięcia 2016-08-09 13:26:40
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń w zakresie pielęgniarstwa -choroby wew Konkurs 2016-08-03 14:17:19
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń w zakresie pielęgniarstwa ortopedycznego Konkurs 2016-08-01 14:49:03
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń w zakresie chorób wewnętrznych i kardiologii przez lekarza oraz koordynowanie oddzałem Konkurs 2016-07-29 11:08:25
Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii ogólnej Roztrzygnięcia 2016-06-28 11:39:43
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń lekarskich w zakresie chirurugii ogólnej Konkurs 2016-06-21 12:36:38
Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń w zakresie pielęgniarstwa opracyjnego Roztrzygnięcia 2016-06-15 14:11:45
Ogłoszenie konkursu ofer na udzielanie świadczeń w zakresie pielęgniarstwa Konkurs 2016-06-09 11:44:27
Rozstrzygnięcie konkuru ofert na udzielanie świadczeń w zakresie ortopedii przez lekarza Roztrzygnięcia 2016-05-31 15:09:14
Ogłoszenie rostrzygnięcia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Roztrzygnięcia 2016-05-30 12:41:22
Ogłoszenie rozstrzygnięcia na usługi pielęgniarskie - choroby wewnętrzne Roztrzygnięcia 2016-05-25 12:12:10
Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych Roztrzygnięcia 2016-05-25 12:11:30
Rozstrzygnięcie konkusu ofert na udzielanie świadczeń w zakresie neurologii w formie dyżurów lekarskich Roztrzygnięcia 2016-05-24 14:52:32
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń przez lekarza w zakresie ortopedii Konkurs 2016-05-24 14:50:44
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń w zakresie pielęgniarstwa - choroby wewnętrzene II Konkurs 2016-05-23 13:17:51
Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrwotnych przez lekarza w zakresie chorób wewnętrznych i kardiologii Roztrzygnięcia 2016-05-23 13:05:34
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarswa choroby wewnętrzne Konkurs 2016-05-18 13:09:26
Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń w zakresie pielęgniarstwa w OIOM Roztrzygnięcia 2016-05-18 13:07:08
Ogłoszenie konkursu ofert dyzuy lekarskie w zakresie neurologii Konkurs 2016-05-16 11:43:33
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kardiologii i chorób wew Konkurs 2016-05-13 13:47:25
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń pielęgniarskich w OIOM Konkurs 2016-05-11 14:47:21
Ogłoszenie konkursu ofert ratownik-kierowca Konkurs 2016-05-02 11:20:27
Rostrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie chorób wewnętrznych i kardiologii oraz koordynowanie Roztrzygnięcia 2016-04-22 12:40:11
Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie neurologii przez leakrza Roztrzygnięcia 2016-04-22 12:38:28
Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń w zakresie chorób wewnętrznych Roztrzygnięcia 2016-04-21 12:04:17
Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń w zakresie anestezjologii Roztrzygnięcia 2016-04-18 13:58:44
Rostrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń w zakresie pielęgniarstwa Roztrzygnięcia 2016-04-18 13:57:05
Konkurs ofert na udzielanie świadzeń przez lekarzy w zakresie neurologii Konkurs 2016-04-14 15:00:03
Rozstrzygnięcie konkursu ofet na udzielanie świadczeń w zakresie pediatrii Roztrzygnięcia 2016-04-14 13:34:26
Ogłoszenie konkursu ofert na koordynowanie oddziałem chorób wewnętrznych i kardiologii Konkurs 2016-04-14 13:33:19
Ogłoszenie konkursu ofert na usługi pielęgniarskie w gastroskopii Konkurs 2016-04-11 14:14:54
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń w zakresie chorób wewnętrznych przez lekarza Konkurs 2016-04-11 14:11:44
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na udzielanie świadczeń w zakresie neurologii Roztrzygnięcia 2016-04-11 10:47:39
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń w zakresie neurologii Konkurs 2016-04-01 14:43:03
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń w zakreisie pediatrii Konkurs 2016-03-31 14:06:21
Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie nsoz przez lekarza Roztrzygnięcia 2016-03-15 13:45:46
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń w zakresie poz Konkurs 2016-03-04 14:31:46
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na udzielanie świadczeń w zakresie neurologii Roztrzygnięcia 2016-02-29 13:37:27
Ogłoszenie o rostrzygnięciu konkursu ofert na udzielanie świadczeń w zakresie anestezjologii Roztrzygnięcia 2016-02-24 13:57:25
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń medycznych przez lekarza w zakresie neurologi Konkurs 2016-02-22 14:41:34
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń w zakresie anestezjologii przez lekarzy Konkurs 2016-02-16 14:32:01
Szpital poszukuje podmiotów zainteresowanych współpracą w zakresie radiologii Konkurs 2016-02-09 13:12:15
O głoszenie o wyniku konkursu ofert na udzielanie świadczeń w oddzilae chorób wewnętrznych i kardiologii Roztrzygnięcia 2016-01-20 10:36:44
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń w oddziale chorób wewnętrznych Konkurs 2016-01-11 14:11:56
Przetarg ograniczony na najem pomieszczeń po byłej kuchni z przeznaczeniem na działalność gastronomiczną - catering. Konkurs 2015-12-21 15:04:37
Ogłoszenie dla podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu Konkurs 2015-11-16 13:20:46
Wyprzedaż sprzętu pracowni radiografii analogowej Roztrzygnięcia 2015-09-24 10:36:14