szpital

ZDROWIE I DOBRO PACJENTÓW NASZYM CELEM NADRZĘDNYM

Zaopatrzenie apteki

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE

Numer postępowaniaPN/13/19
Tryb postępowaniaPrzetarg nieograniczony
Opis

Zamówienie obejmuje leki i materiały na potrzeby apteki zgrupowane w 41 pakietach.

Próg wartościZamówienia publiczne o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP
Data publikacji2019-10-31 10:24
Data ostatniej modyfikacji2020-01-10 08:33

DOKUMENTY

OgłoszeniaData ostatniej modyfikacji
Ogłoszenie o zamówieniu2019-10-31 10:51:23
Identyfikator postępowania na miniPortalu2019-10-31 10:51:23
Klucz publiczny2019-10-31 10:51:23
SIWZData ostatniej modyfikacji
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia2019-10-31 10:51:23
Formularz ofertowy2019-10-31 10:51:23
Formularz cenowy2019-10-31 10:51:23
Standardowy Formularz JEDZ2019-10-31 10:51:23
Oświadczenie dot. grupy kapitałowej2019-10-31 10:51:23
oświadczenie dot. prod. leczniczych2019-10-31 10:51:23
Oświadczenie dot. wyrobów medycznych2019-10-31 10:51:23
Oświadczenie dot. dietet. środków spożywczych2019-10-31 10:51:23
Oświadczenie dot. prod. kosmetycznych2019-10-31 10:51:23
Oświadczenie dot. art. 24 ust. 1 pkt 152019-10-31 10:51:23
oświadczenie dot. art. 24 ust. 1 pkt 222019-10-31 10:51:23
Projekt umowy2019-10-31 10:51:23
Zapytania i wyjaśnienia SIWZData ostatniej modyfikacji
Wyjaśnienie treści SIWZ2019-11-12 13:42:42
Wyjaśnienie treści SIWZ drugie2019-11-13 13:02:38
Wyjaśnienie treści SIWZ trzecie2019-11-15 13:52:27
Wyjaśnienie treści SIWZ czwarte2019-11-19 10:26:39
Wyjaśnienie treści SIWZ piąte2019-11-20 11:32:39
Informacja z otwarcia ofertData ostatniej modyfikacji
Informacja z otwarcia ofert2019-12-03 13:58:33
OdwołaniaData ostatniej modyfikacji
 
WynikData ostatniej modyfikacji
Zawiadomienie o wyborze ofert2020-01-10 08:33:43