szpital

ZDROWIE I DOBRO PACJENTÓW NASZYM CELEM NADRZĘDNYM

Dostawa implantów i zespoleń ortopedycznych

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE

Numer postępowaniaPN/13/20
Tryb postępowaniaPrzetarg nieograniczony
Opis

Zamówienie obejmuje: materiały do osteosyntezy – Metoda AO/ASIF, systemy do operacji rekonstrukcyjnych ręki i stopy, system do złamań okołoprotezowych, gwoździe, płyty i wkręty, śruby i płytki do stopy i osteotomii piszczelowej, przeszczepy kostne i substytuty

Próg wartościZamówienia publiczne o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP
Data publikacji2020-10-29 11:47
Data ostatniej modyfikacji2020-11-23 11:26

DOKUMENTY

OgłoszeniaData ostatniej modyfikacji
Ogłoszenie o zamówieniu2020-10-29 12:02:47
SIWZData ostatniej modyfikacji
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia2020-10-29 12:02:47
Formularz ofertowy2020-10-29 12:02:47
Formularz cenowy2020-10-29 12:02:47
Wstępne oświadczenie Wykonawcy2020-10-29 12:02:47
Oświadczenie dot. wyrobów medycznych2020-10-29 12:02:47
Oświadczenie dot. grupy kapitałowej2020-10-29 12:02:47
Projekt umowy2020-10-29 12:02:47
Klucz publiczny2020-10-29 12:02:47
Identyfikator postępowania2020-10-29 12:02:47
Zapytania i wyjaśnienia SIWZData ostatniej modyfikacji
Odpowiedzi na zapytania2020-11-02 13:33:18
Odpowiedzi na zapytania drugie2020-11-03 13:59:16
Informacja z otwarcia ofertData ostatniej modyfikacji
Informacja z otwarcia ofert2020-11-06 12:38:45
OdwołaniaData ostatniej modyfikacji
 
WynikData ostatniej modyfikacji
Zawiadomienie o wyborze ofert2020-11-23 11:26:20