szpital

ZDROWIE I DOBRO PACJENTÓW NASZYM CELEM NADRZĘDNYM

Dostawa aparatury, sprzętu i mebli medycznych

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE

Numer postępowaniaPN/12/20
Tryb postępowaniaPrzetarg nieograniczony
Opis

Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury, sprzętu i mebli medycznych na potrzeby Izby Przyjęć, Pracowni Endoskopii oraz OAiIT Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu, ul. Armii Krajowej 8, zgodnie z wyszczególnieniem zawartym w Formularzu cenowym oraz opisem zawartym w Arkuszach informacji technicznych nr 1 - 5.

CPV:

33100000-1 Urządzenia medyczne

33168000-5 Przyrządy do endoskopii, endochirurgii

33182100-0 Defibrylatory

33112200-0 Aparaty ultrasonograficzne

33192000-2 Meble medyczne

  1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert w 5 pakietach.
  2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych w obrębie pakietu.
  3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
  4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych.

Zamówienie zrealizowane będzie w ramach projektu pn. „Rozbudowa, przebudowa oraz modernizacja Bloku Operacyjnego, Centralnej Sterylizatorni i OAiIT Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 9: Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Działanie 9.1: Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 9.1.1: Rozwój specjalistycznych usług medycznych.

Próg wartościZamówienia publiczne o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP
Data publikacji2020-10-13 13:59
Data ostatniej modyfikacji2020-11-04 12:21

DOKUMENTY

OgłoszeniaData ostatniej modyfikacji
Ogłoszenie o zamówieniu nr 596636-N-20202020-10-13 14:10:09
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540205044-N-20202020-10-19 14:49:50
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540207427-N-20202020-10-21 15:00:54
SIWZData ostatniej modyfikacji
SIWZ2020-10-13 14:10:09
Arkusz informacji technicznych 1 - Videogastroskop2020-10-13 14:10:09
Arkusz informacji technicznych 2 - Defibrylatory AED2020-10-13 14:10:09
Arkusz informacji technicznych 3 - USG2020-10-13 14:10:09
Arkusz informacji technicznych 4 - Wózki anestezjologiczne2020-10-13 14:10:09
Arkusz informacji technicznych 5 - Stoliki i wózki ze stali nierdzewnej2020-10-13 14:10:09
Formularz ofertowy2020-10-13 14:10:09
Formularz cenowy2020-10-13 14:10:09
Wstępne oświadczenie wykonawcy2020-10-13 14:10:09
Oświadczenie dot. wyrobów medycznych2020-10-13 14:10:09
Oświadczenie dot. grupy kapitałowej2020-10-13 14:10:09
Projekt umowy2020-10-13 14:10:09
Identyfilator miniPortal2020-10-13 14:10:09
KluczPub_Oferta_PostepowanieID_47b1c118-2daa-4c74-9692-979fae2c05182020-10-13 14:10:09
Zapytania i wyjaśnienia SIWZData ostatniej modyfikacji
Wyjaśnienia treści SIWZ 19-10-2020 zmiana terminu składania ofert2020-10-19 14:49:50
Arkusz informacji technicznych 5 - Stoliki i wózki ze stali nierdzewnej - po zmianach2020-10-19 14:49:50
Wyjaśnienia treści SIWZ 21-10-2020 zmiana terminu składania ofert2020-10-21 15:00:54
Informacja z otwarcia ofertData ostatniej modyfikacji
Informacja z otwarcia ofert2020-10-26 14:46:31
OdwołaniaData ostatniej modyfikacji
 
WynikData ostatniej modyfikacji
PN-12-20 Wynik z uzasadnieniem2020-11-04 12:21:32