szpital

ZDROWIE I DOBRO PACJENTÓW NASZYM CELEM NADRZĘDNYM

OGŁOSZENIE ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:podstawowej opieki zdrowotnej w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej – opieka lekarska

SZPITAL POWIATOWY im. JANA MIKULICZA

11-300 BISKUPIEC, ul. ARMII KRAJOWEJ 8

 

 

Na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2018 poz. 2190 z późn. zm.) oraz innych obowiązujących aktów prawnych. Dyrektor Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu,

OGŁASZA ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza

w zakresie:

podstawowej opieki zdrowotnej

w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej – opieka lekarska

w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu

 

Za najkorzystniejsze uznano oferty złożone przez:

 

1. Andrzej Kazieko, Usługi Medyczne, ul. Armii Krajowej 17/16, 11-300 Biskupiec

2.SAMMED Beata Samul-Kozłowska Spójka Jawna, 11-311 Kolno, Lutry 48

3.Wizyty domowe Krystyna Hoffmann Ewko, 11-010 Wipsowo 14

 

 

 

Biskupiec, dnia 20. 03.2020r

Typ ogłoszenia: