szpital

ZDROWIE I DOBRO PACJENTÓW NASZYM CELEM NADRZĘDNYM

Zasady przebywania osoby towarzyszącej na sali porodowej

 1. Zasady przebywania w sali porodowej osoby towarzyszącej

 1. Decyzja osoby bliskiej o uczestniczeniu przy porodzie powinna być przemyślana i odpowiedzialna, polegająca na wspieraniu fizycznym i psychicznym kobiety rodzącej.

 2. Zaleca się, aby Pacjentce rodzącej towarzyszyła tylko jedna osoba.

 3. Przed wejściem na salę porodową osoba towarzysząca powinna przestrzegać następujących zasad:

 1. okrycie wierzchnie pozostawić w szatni lub w oddziale w miejscu wskazanym przez personel (dokumenty, pieniądze mieć przy sobie)

 2. umyć i często zdezynfekować ręce,

 3. założyć fartuch oraz obuwie ochronne jednorazowego użytku.

 1. Należy zachować ciszę, spokój a zwłaszcza w godz. 22:00 – 06:00.

 2. Należy przebywać przy pacjentce rodzącej i nie chodzić bez potrzeby po oddziale Położniczo-Ginekologicznym.

 3. Osoba towarzysząca powinna wspomagać rodzącą (podać coś do picia, pomagać w gimnastyce oddechowej i relaksacyjnej), nie należy ulegać panice i powodować stres u kobiety rodzącej.

 4. W sytuacji złego samopoczucia osoba towarzysząca powinna opuścić salę porodową.

 5. Należy odnosić się z szacunkiem do personelu, słuchać poleceń, nie zakłócać i nie dezorganizować pracy w oddziale.

 6. W oddziale obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, przebywania pod wpływem alkoholu, środków odurzających.

 7. Należy przestrzegać przepisów bhp i p/poż. obowiązujących w szpitalu.

 8. Zabrania się dotykania oraz przestawiania ustawień przy aparaturze medycznej znajdującej się w sali porodowej.

 9. Należy ograniczyć posługiwanie się telefonem komórkowym na sali porodowej i oddziale położniczym w tym nagrywania i wykonywania zdjęć. Dopuszcza się wykonanie zdjęć swojemu nowonarodzonemu dziecku za wiedzą personelu.

 

 

 1. Dodatkowe wymagania przebywania w sali porodowej osoby towarzyszącej w warunkach stanu epidemii:

 1. Wypełnienie przez osobę towarzyszącą ankiety epidemiologicznej .

 2. Rodząca wraz z jedną osobą towarzyszącą przebywa w pojedynczej Sali porodowej wyposażonej w oddzielny węzeł sanitarny.

 3. Osobę towarzyszącą bezwzględnie obowiązuje noszenie maski zakrywającej usta i nos przez cały czas pobytu.

 4. Osoba towarzysząca może zostać wpuszczona na salę porodową w momencie rozpoczętego porodu i powinna opuścić oddział w ciągu 2 godzin po porodzie.

 5. W trakcie trwania porodu nie powinna opuszczać sali porodowej i chodzić bez potrzeby po oddziale.

 6. Osoby pozostające w kwarantannie lub w trakcie izolacji nie mogą uczestniczyć w porodach oraz wchodzić na teren szpitala.

 7. Obowiązuje bezwzględna higiena rąk oraz częsta dezynfekcja.

 

 1. Osoba towarzysząca nieprzestrzegająca w/w zasad lub zachowująca się nieodpowiednio w danej sytuacji zostanie poproszona o opuszczenie Sali Porodowej oraz Szpitala.

 

 

Dn. 29.07.2020r Dyrektor Szpitala