BIP

Cenniki


        
                                CENNIK BADAŃ DIAGNOSTYKI  MEDYCZNEJ    
                              w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu    
                                     obowiązuje  od 1 stycznia 2017 r.    
                              Kierownik: mgr Aneta Olszewska    
        
        
LABORATORIUM  ANALITYCZNE
    tel. 897156269    
    godziny pracy:    
    Punkt pobrań: poniedziałek - piątek  07:00  -  10:00    
    tryb cito  - czynne całą dobę    
       BADANIA BIOCHEMICZNE         
1    Albumina    4,00 zł
2    Białko całkowite    4,00 zł
3    Glukoza    4,00 zł
4    Test obciążenia glukozą 75,0g i 50.0 g z oznaczeniem gluk. na czczo    10.00 zł
5    Test obciążenia glukozą 50,0g (bez oznaczenia glukozy na czczo)    6.00 zł
6    Bilirubina całkowita    4,00 zł
7    Bilirubina bezpośrednia    4,00 zł
8    Cholesterol całkowity    4,00 zł
9    Cholesterol HDL    6,00 zł
10    Cholesterol LDL    3,00 zł
11    Trójglicerydy    5,00 zł
12    Profil lipidowy    12,00 zł
12    Kwas moczowy    4,00 zł
13    Mocznik     4,00 zł
14    Kreatynina w surowicy    4,00 zł
15    Kreatynina w moczu    4,00 zł
16    Clearance kreatyniny endogennej    8,00 zł
17    Fosfataza alkaliczna - ALP    5,00 zł
18    AspAt    5,00 zł
19    AlAt    5,00 zł
20    GGTP    5,00 zł
21    LDH    5,00 zł
22    Amylaza w surowicy    6,00 zł
23    Amylaza w moczu    6,00 zł
24    Lipaza w moczu    12,00 zł
25    Lipaza  w  surowicy    12,00 zł
26    CK    12,00 zł
27    CK-MB    25,00 zł
28    Troponina T    26,00 zł
29    Elektrolity (sód, potas, chlorki)    12,00 zł
30    Żelazo    5,00 zł
31    TIBC    8,00 zł
32    Test po doustnym obciążeniu preparatem żelaza    30,00 zł
33    Wapń w surowicy    5,00 zł
34    Wapń w moczu    5,00 zł
35    Magnez w surowicy    5,00 zł
36    Magnez w moczu    5,00 zł
37    Mocznik w moczu    4,00 zł
38    Fosfor w surowicy    5,00 zł
39    Fosfor w moczu    5,00 zł
40    Potas w surowicy    4,00 zł
41    Potas w moczu    4,00 zł
42    Sód w surowicy    4,00 zł
43    Sód w moczu    4,00 zł
44    Chlorki w surowicy    4,00 zł
45    Chlorki w moczu    4,00 zł
46    Seromukoid    20,00 zł
47    Gazometria    15,00 zł
48    CRP - oznaczenie ilościowe    15,00 zł
49    Etanol w surowicy    45,00 zł
50    LE - test    15,00 zł
51    Test RPR (serodiagnostyka kiły) /test przesiewowy    5,00 zł
52    Test ciążowy w moczu    10,00 zł
53    Test narkotykowy (amfetamina, metabolity kokainy, metamfetamina, opiaty, marihuana)    60,00 zł
54    PSA    26,00 zł
55    Ca 125    35,00 zł
56    Ig E całkowite    25,00 zł
57    TSH    16,00 zł
58    FT3    20,00 zł
59    FT4    18,00 zł
60    Hbs-Ag    25,00 zł
61    Test Waalery-Rosego    10,00 zł
62    Borrelia Elisa IgG    40,00 zł
63    Borrelia Elisa IgM    40,00 zł
64    RecomLine Borrelia IgG - test potwierdzający    90,00 zł
65    RecomLine Borrelia IgM - test potwierdzający    90,00 zł
66    ASO    15,00 zł
67    HbA1c    25.00 zł
68    HIV    30.00 zł
69    HCV    40.00 zł
70    Wapń zjonizowany     12,00 zł
71    anty - CCP    80.00 zł
72    IgE spec. - panel inhalacyjny - 20 alergenów    120,00 zł
73    IgE spec. - panel pokarmowy - 20 alergenów    120,00 zł
74    IgE spec. - panel atopowy - 30 alergenów    130,00 zl
75    FSH    25,00 zł
76    witamina D    50,00 zł
77    witamina B12    45,00 zł
78    beta-HCG    30.00 zł
79    anty-TG    42,00 zł
80    anty - TPO    42,00 zł
81    Celiakia (IgA i IgG)    150,00 złBADANIA ANALITYCZNE        
1    Badanie ogólne moczu    5,00 zł
2    Białko w moczu    5,00 zł
3    Ciężar właściwy moczu    2,50 zł
4    Badanie moczu na obecność glukozy - ilościowe    4,00 zł
5    Badanie moczu na obecność acetonu    3,00 zł
6    Badanie moczu na obecność bilirubiny    3,00 zł
7    Badanie moczu na obecność urobilinogenu    3,00 zł
8    Glukoza w DZM    5,00 zł
9    Białko w DZM    5,00 zł
10    Badanie ogólne kału    10,00 zł
11    Badanie kału na stopień strawienia    10,00 zł
12    Badanie kału  na obecność jaj pasożytów    12,00 zł
13    Wymaz na obecność jaj owsika    10,00 zł
14    Wykrywanie krwi utajonej w kale - met. immunoenz.    16,00 zł
15    Rota/Adenowirusy w kale    25,00 zł
16    Wykrywanie antygenu lamblii w kale     32.00 złBADANIA HEMATOLOGICZNE        
1    OB.    4,00 zł
2    Morfologia krwi 14 - parametrowa (bez rozmazu)    6.00 zł
2    Morfologia krwi 24 - parametrowa (z rozmazem 5 diff)    8.00 zł
3    Rozmaz krwi mikroskopowy    8,00 zł
4    Retikulocyty    9,00 zł
7    Cytologia błony śluzowej nosa    12,00 złBADANIA KOAGULOLOGICZNE        
1    APTT - czas kefalinowo-koalinowy    5,00 zł
2    PT - wskaźnik protrombinowy    5,00 zł
3    Fibrynogen    10,00 zł
4     D-dimery    35,00 złPOBRANIE KRWI  
     
1    Pobranie krwi żylnej     4,00 zł
2    Pobranie krwi włośniczkowej     4,00 zł
        
        
        
        
        
               
PRACOWNIA SEROLOGII              
tel. 897156316        
       
1    Oznaczenie grup krwi z układu A, B, 0, Rh + PTA    40,00 zł
2    Wykrywanie przeciwciał    20,00 zł
3    Bezpośredni test antyglobulinowy (BTA)    6,00 zł
4    Krewkarta    18.45 zł
5    Podwójne oznaczenie grupy krwi z układu A, B, O i Rh z przeciwciałami do wydania krewkarty    60,00 zł
                
PRACOWNIA BAKTERIOLOGII               
tel. 897156228        
            
        
      
1    Badanie bakteriologiczne moczu    25,00 zł
2    Badanie bakteriologiczne wymazów: gardło, nos, oko, cewka, plowcina, pochwa    30,00 zł
3    Wymazy z ran, punktatów    35,00 zł
4    Dodatkowa identyfikacja    20,00 zł
5    Dodatkowy antybiogram    20,00 zł
6    Posiew w kierunku bakterii beztlenowych    30,00 zł
7    Badanie w kierunku GO (Neisseria gonorrhoeae):    
    a) preparat    10,00 zł
    b) posiew    30,00 zł
8    Badania mykologiczne - w kierunku grzybów    30,00 zł
9    Posiew kału od chorego w kierunku Salmonella, Shigella, Yersinia    30,00 zł
10    "Posiew kału w kierunku enteropatogennych E. Coli
Salmonella, Shigella, Yersinia tzw. ""biegunki dzieci"""    35,00 zł
11    Stopień czystości pochwy    10,00 zł
12    Preparat bezpośredni w kierunku Trichomonas vag.    5,00 zł
13    Latex R    8,00 zł
14    Badanie cytologiczne wymazów części pochwowej szyjki macicy (barwienie + odczyt)    20,00 zł
15    Clostridium difficile    40,00 zł