BIP

BUDOWA KOMPLEKSOWEGO SZPITALNEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO W SZPITALU POWIATOWYM IM. JANA MIKULICZA W BISKUPCU"Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy"„Budowa kompleksowego szpitalnego systemu informatycznego w Szpitalu im. Jana Mikulicza w Biskupcu”


Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013
Czas realizacji - od 20.09.2012 do 31.07.2014Całkowity koszt projektu:         2 116 100,23 

Wkład własny:                                 584 480,84 zł
Środki unijne:                              1 531 619,39 zł


Zakupiono:

Promocja projektu;

 Usługi wdrożeniowe; 

 Baza danych;

 Oprogramowanie antywirusowe (138 licencji);

 Oprogramowanie systemowe;

 Oprogramowanie administracyjne;

 Oprogramowanie medycznie wraz z e-rejestracją;

 Infokiosk;

 Klimatyzacja serwerowni;

 Zintegrowane urządzenie sieciowe typu UTM;

 Zasilacz awaryjny typu UPS w obudowie stelażowej (2 szt.);

 Macierz dyskowa w obudowie stelażowej;

 Serwery stelażowe (3 szt.);

 Komputery all-in-one z kamerką IP (2 szt.);

 Czytniki kodów kreskowych (20 szt.);

 Urządzenie wielofunkcyjne sieciowe kolorowe.

 Urządzenia wielofunkcyjne sieciowe monochromatyczne (19 szt.);

 Drukarki laserowe monochromatyczne sieciowe (40 szt.);

 Laptop;

 Zestawy komputerowe z monitorem (93 szt.);

 Moduł RIS do oprogramowania medycznego z integracją HL7-RTG;

 Duplikator CD/DVD do nagrywania płyt – RTG (2 szt.);

 Drukarka do wydruku badań diagnostycznych – RTG;

 Ucyfrowienie klasycznych aparatów RTG;

 Roboty teleinformatyczne – modernizacja sieci;

 Dokumentacja projektowa sieci;

 Porty SFP do koncentratorów (10 szt.);

 Zasilacz zapasowy typu UPS w obudowie wieżowej;

 Macierz zapasowa w obudowie wieżowej;

 Serwer zapasowy w obudowie wieżowej. 

Temat projektu:

  • projekt obejmuje usługi dla pacjentów:

  • rejestracja internetowa,

  • dostęp do dokumentacji medycznej w formie elektronicznej,

  • e-poradnik,

  • dostęp do Internetu bezprzewodowego na terenie szpitala.

  • zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania administracyjnego i medycznego;

  • ucyfrowienie pracowni RTG.