BIP

Szpital Powiatowy im. Jana Mikulicza w Biskupcu w maju 2005r. wdrożył Zintegrowany System Zarządzania i otrzymał certyfikaty ISO 9001, ISO 14001, PN N 18001. Wymogiem systemu jest sporządzenie i ciągłe aktualizowanie Rejestru Kwalifikowanych Dostawców.

Jeżeli współpracujecie Państwo z nami lub macie zamiar nawiązać współpracę, to bardzo prosimy o dokonanie samooceny Waszej Firmy poprzez wypełnienie i przesłanie poniższego formularza na adres: Szpital Powiatowy im. Jana Mikulicza w Biskupcu, Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych, 11-300 Biskupiec, ul. Armii Krajowej 8.

Maksymalna suma punktów przyznanych – 100pkt.

(w tym: ZARZĄDZANIE 50 pkt + WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA 50 pkt).

DANE OGÓLNE
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
1. Charakterystyka działalności
roboty ogólnobudowlane konstrukcyjne
roboty ogólnobudowlane wykończeniowe
roboty sanitarne
roboty elektryczne
inne, jakie:
do 2 lat
2 – 5 lat
6 – 10 lat
powyżej 10 lat
do 5 osób
6 – 20 osób
21 – 50 osób
51 i więcej osób
do 200 tys. zł
do 500 tys. zł
do 1 mln zł
powyżej 1mln zł
Zarządzanie
Tak
Nie
Nie są wymagane
Tak
Nie
Tak
Nie
ISO 9001
ISO 14001
PN-N-18001/OHSAS 18001
ISO 13485/ EN 46000
HACCP
żadne
etyczne pozyskiwanie klientów, kontrahentów, towarów i robót
doskonalenie systemu zarządzania
odpowiedzialność za środowisko naturalne i gospodarowanie jego zasobami
bezpieczeństwo pracy, ochrona zdrowia
poprawa jakości oferowanych robót
szkolenia pracowników
działania na pograniczu marketingu i akcji charytatywnych
w żadnej z powyższych
cena robót
jakość robót
wąska specjalizacja, specjalistyczna wiedza i umiejętności
elastyczność – zdolność do dostosowania usług do wymagań klientów
jakość obsługi klienta lub trwałe relacje z klientem
umożliwia pracownikom przeglądanie stron internetowych
prowadzi stronę WWW z podstawowymi informacjami (dane adresowe, kontakt, asortyment, itp.)
umożliwia składania zamówień i zapytań ze strony WWW
korzysta z poczty elektronicznej (e-mail)
żadne z powyższych
WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA
tak, we wszystkich przypadkach
nie, ale było to spowodowane dodatkowymi robotami trudnymi do przewidzenia
nie we wszystkich przypadkach
często nie udaje się dotrzymać terminu
do 12 miesięcy
do 24 miesięcy
do 36 miesięcy
do 48 miesięcy
powyżej 48 miesięcy
0
1
do 3
powyżej 3
do 14 dni
do 30 dni
do 3 miesięcy
zgodnie z ustaleniami w umowie
przedpłata (zaliczka) części należności
zapłata w częściach po zakończeniu poszczególnych etapów robót
zapłata 100% wartości po zakończeniu całości robót
stałe
1 zmiana
2 – 4 zmiany
zmieniane na bieżąco
sami wykonujemy cały zakres robót
w szczególnych przypadkach (nietypowe roboty) korzystamy z pomocy podwykonawców
sami wykonujemy główny zakres robót, pozostałe zlecamy podwykonawcom
tylko koordynujemy pracę podwykonawców
1 osoba
do 3 osób
powyżej 3 osób
posiadamy wszelkie urządzenia i środki transportu do wykonywania typowych robót
posiadamy wszelkie urządzenia do wykonywania typowych robót, transport zlecamy innym
posiadamy część niezbędnych urządzeń i środków transportu
korzystamy z urządzeń i środków transportu innych firm
tak, wyrażamy zgodę
nie, nie wyrażamy zgody
znakomicie
bardzo dobrze
dobrze
raczej źle
źle