BIP

Szpital Powiatowy im. Jana Mikulicza w Biskupcu w maju 2005r. wdrożył Zintegrowany System Zarządzania i otrzymał certyfikaty ISO 9001, ISO 14001, PN N 18001. Wymogiem systemu jest sporządzenie i ciągłe aktualizowanie Rejestru Kwalifikowanych Dostawców.

Jeżeli współpracujecie Państwo z nami lub macie zamiar nawiązać współpracę, to bardzo prosimy o dokonanie samooceny Waszej Firmy poprzez wypełnienie i przesłanie poniższego formularza na adres: Szpital Powiatowy im. Jana Mikulicza w Biskupcu, Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych, 11-300 Biskupiec, ul. Armii Krajowej 8.

Maksymalna suma punktów przyznanych – 100pkt.

(w tym: ZARZĄDZANIE 50 pkt + WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA 50 pkt).

DANE OGÓLNE
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
1. Charakterystyka działalności
leki, materiały szewne
aparatura, sprzęt medyczny
odczynniki i testy diagnostyczne
meble, wyposażenie
odzież i obuwie medyczne
dostawa mediów
urządzenia zaplecza technicznego, armatura
komputery, akcesoria, oprogramowanie
żywność
czystość, higiena
doradztwo, szkolenia
do 2 lat
2 – 5 lat
6 – 10 lat
powyżej 10 lat
do 9 osób
10 – 49 osób
50 – 249 osób
250 i więcej osób
1 – 20
21 – 50
51 – 100
powyżej 100
Zarządzanie
Tak
Nie
Nie są wymagane
Tak
Nie
Tak
Nie
ISO 9001
ISO 14001
PN-N-18001/OHSAS 18001
ISO 13485/ EN 46000
HACCP
żadne:
etyczne pozyskiwanie klientów, kontrahentów, towarów i usług
doskonalenie systemu zarządzania
odpowiedzialność za środowisko naturalne i gospodarowanie jego zasobami
bezpieczeństwo pracy, ochrona zdrowia
poprawa jakości oferowanych towarów
szkolenia pracowników
działania na pograniczu marketingu i akcji charytatywnych
w żadnej z powyższych
cena towarów
jakość towarów
wąska specjalizacja, specjalistyczna wiedza i umiejętności
elastyczność – zdolność do dostosowania usług do wymagań klientów
nowatorski, innowacyjny charakter usług
jakość obsługi klienta lub trwałe relacje z klientem
działania na pograniczu marketingu i akcji charytatywnych
lokalizacja firmy, ilość oddziałów, przedstawiciele regionalni
0
1 – 5
6 – 10
powyżej 10
umożliwia pracownikom przeglądanie stron internetowych
prowadzi stronę WWW z podstawowymi informacjami (dane adresowe, kontakt, asortyment, itp.)
umożliwia składania zamówień i zapytań ze strony WWW
korzysta z poczty elektronicznej (e-mail)
żadne z powyższych
WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA
do 24 godzin
1 – 3 dni
4 – 7 dni
8 – 14 dni
2 – 8 tygodni
0 – 0,5%
0,6 – 1,0%
1,1 – 2,0%
powyżej 2%
tylko informacja od odbiorcy i odesłanie towaru
odesłanie towaru, weryfikacja informacji przez dostawcę
protokół sporządzony przez odbiorcę
protokół sporządzony dwustronnie
do 3 dni
do 2 tygodni
do 2 miesięcy
powyżej 2 miesięcy
gotówka przy odbiorze, przedpłata
przelew do 7 dni
przelew 14 – 30 dni
przelew powyżej 30 dni/płatność w ratach
ceny stałe
1 zmiana
2 – 4 zmiany
ceny zmienne
posiadamy własne środki transportu
zlecamy transport poczcie/firmie kurierskiej/przewoźnikowi
odbiorca zobowiązany jest do odbioru towaru własnym transportem
nasza firma w całości
nasza firma jeśli wartość przekracza próg w wysokości:
zgodnie z dwustronnymi ustaleniami
odbiorca
tak, wyrażamy zgodę
nie, nie wyrażamy zgody
znakomicie
bardzo dobrze
dobrze
raczej źle
źle