szpital

ZDROWIE I DOBRO PACJENTÓW NASZYM CELEM NADRZĘDNYM

Szpital Powiatowy im. Jana Mikulicza w Biskupcu posiada wolny etat na stanowisku Referent ds. zamówień publicznych

Szpital Powiatowy im. Jana Mikulicza w Biskupcu posiada wolny etat na stanowisku

Referent ds. zamówień publicznych

Zadania:

 • przygotowywanie i prowadzenie procedur o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wewnętrznymi regulaminami i instrukcjami, 
 • udział w pracach komisji przetargowej, 
 • sporządzanie i prowadzenie dokumentacji związaniem z prowadzonymi postępowaniami o udzielenie zamówień publicznych, 
 • publikacja ogłoszeń, 
 • koordynowanie i kontrolowanie czynności związanych z zawieraniem i realizacją umów, 
 • przechowywanie i archiwizowanie i udostępnianie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 
 • współpraca z komórkami organizacyjnymi we wszystkich fazach przygotowania i udzielania zamówień,

 

Wymagania: 

 • wykształcenie co najmniej średnie, preferowane wyższe (administracja, prawo) 
 • mile widziane doświadczenie w prowadzeniu postępowań przetargowych po stronie zamawiającego (2-letnie)
 • znajomość Ustawy Prawo zamówień publicznych,  
 • biegła obsługa komputera, w tym obsługa programów: Word, Excel, 
 • sumienność i dokładność, 
 • samodzielność i odpowiedzialność w działaniu, ale też umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu, 
 • asertywność i kreatywność.

 

Oferujemy:

 • Ciekawą i odpowiedzialną pracę w dobrej atmosferze i w profesjonalnym zespole
 • Niezbędne narzędzia pracy

Zainteresowane osoby proszone są o przysyłanie ofert na adres kadry@szpital-biskupiec.pl , lub złożenie w sekretariacie szpitala . Szczegółowe informacje pod numerem 89/7156317.

Po wstępnej analizie ofert kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne, które odbędą we wskazanym terminie.