szpital

ZDROWIE I DOBRO PACJENTÓW NASZYM CELEM NADRZĘDNYM

SZPITAL POWIATOWY im. JANA MIKULICZA przedłuża czasowo wstrzymaną działalność Oddziału Noworodkowego