szpital

ZDROWIE I DOBRO PACJENTÓW NASZYM CELEM NADRZĘDNYM

Staże w Dziale Higieny Szpitalnej.

Szpital Powiatowy w Biskupcu posiada 2 miejsca stażowe w Dziale Higieny Szpitalnej - utrzymanie czystości na terenie placówki medycznej,

Osoby zainteresowane odbyciem stażu prosimy o kontakt pod numerem telefonu 89/7156213 i 89/7156230

Kategoria: