szpital

ZDROWIE I DOBRO PACJENTÓW NASZYM CELEM NADRZĘDNYM

Rejestracja - Poradnia Urazowo-Ortopedyczna w Dobrym Mieście

Szanowni Pacjenci!

Szpital Powiatowy im. Jana Mikulicza w Biskupcu informuje, że rejestracja
do PORADNI CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ W DOBRYM MIEŚCIE
odbywać się będzie telefonicznie 89/ 715 63 01
od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 14:00
lub osobiście w Rejestracji do Poradni Specjalistycznych w Szpitalu w Biskupcu.

Z-ca Dyrektora
ds. organizacyjno-administracyjnych
mgr Marta Maciejewska