szpital

ZDROWIE I DOBRO PACJENTÓW NASZYM CELEM NADRZĘDNYM

Medyczne Laboratorium Diagnostyczne zaprasza na badania w kierunku SARS-CoV-2 wykonywane z krwi żylnej

Medyczne Laboratorium Diagnostyczne zaprasza na badania
w kierunku SARS-CoV-2 wykonywane z krwi żylnej

• test jakościowy do oznaczania przeciwciał anty-SARS-CoV-2 - w cenie 50 zł
• test ilościowy do oznaczania przeciwciał anty-SARS-CoV-2 – w cenie 80 zł

Dodatni wynik badania może świadczyć o przebyciu zakażenia, trwającym zakażeniu lub być następstwem szczepienia. Ujemny wynik nie wyklucza infekcji. a świadczy o niewytworzeniu przeciwciał przez organizm.

oraz DOSTĘPNY WKRÓTCE

• test antygenowy (wymaz z nosogardzieli)

Służy do wykrywania obecności białka wirusa u pacjentów objawowych. Dodatni wynik jest kryterium rozpoznania COVID-19 wg GIS.