szpital

ZDROWIE I DOBRO PACJENTÓW NASZYM CELEM NADRZĘDNYM

AKCJA POBORU KRWI

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie

przeprowadzi akcje poboru krwi za pośrednictwem mobilnego punktu poboru krwi na terenie miasta Biskupiec.