BIP

Aktualności

 • 2017-10-19 13:04:53

  Pilnie poszukiwany lekarz specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych lub lekarz w trakcie specjalizacji.

 • 2017-10-13 13:38:18

  Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu

  Zarząd Powiatu w Olsztynie działając na rzecz i rachunek Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu na podstawie: art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 z późn. zm.) zaprasza podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania z badania sprawozdania finansowego.

 • 2017-10-04 12:18:11

  Niszczenie dokumentacji

  Ogłoszenie o brakowaniu (zniszczeniu) dokumentacji medycznej bez możliwości odtworzenia danych osobowych.

 • 2017-08-01 12:49:21

  Woda

  W dniu 19 czerwca 2017 r. decyzją Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Olsztynie został wstrzymany pobór wody z ujęcia własnego szpitala na potrzeby obiektu szpitalnego, z powodu skażenia mikrobiologicznego.

 • 2017-08-01 09:30:39

  Kampania "Korupcja szkodzi zdrowiu"

 • 2017-06-02 13:03:58

  Łóżka szpitalne na sprzedaż

 • 2017-04-19 12:35:45

  Wyprzedaż sprzętu pracowni radiografii analogowej

 • 2016-11-24 12:40:58

  Oferta współpracy - USG narządu ruchu

 • 2016-01-05 08:36:58

  Szpital Powiatowy im. Jana Mikulicza w Biskupcu zajął 61 miejsce

  w tegorocznym Ogólnopolskim Rankingu Szpitali 2015

 • 2015-06-12 09:13:18

  SZPITAL BEZ BÓLU

  Szpital Powiatowy im. Jana Mikulicza w Biskupcu uzyskał 01.06.2015 roku certyfikat „Szpital bez bólu”.

 • 2015-04-23 12:48:11

  „Trzecie miejsce w kategorii NAJLEPSZY SZPITAL POWIATOWY”

  Szpital Powiatowy im. Jana Mikulicza w Biskupcu wziął udział w projekcie pn. System benchmarkingu "Portrety szpitali - mapy możliwości”, czyli monitorowanie jakości usług publicznych i benchmarking z zakresu nadzoru nad funkcjonowaniem szpitali, dla których organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego.

 • 2015-02-09 11:43:10

  Wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego

  Uchwała Nr 11/2/2015 Zarządu Powiatu w Olsztynie z dnia 3 lutego 2015r. w sprawie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu.

 • 2014-12-29 10:17:36

  Ogłoszenie o brakowaniu (zniszczeniu) dokumentacji medycznej bez możliwości odtworzenia danych osobowych.

  Szpital Powiatowy im. Jana Mikulicza w Biskupcu uprzejmie informuje, że brakowaniem objęta będzie dokumentacja medyczna osób, które były pacjentami Naszego Szpitala w latach 1990-1993. Osoby zainteresowane odbiorem oryginału dokumentacji medycznej przeznaczonej do niszczenia mogą ubiegać się o jej odbiór do 31.03.2015r po uprzednim złożeniu wniosku.

 • 2014-12-11 11:14:37

  Zarządzenie Powiatu w Olsztynie

  Ogłoszenie dla podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego.

 • 2014-10-31 12:05:12

  Ranking Szpitali

  Informujemy, że Szpital Powiatowy im. Jana Mikulicza w Biskupcu zajął 31 miejsce w Polsce w Rankingu Szpitali Centrum Monitorowania Jakości "Bezpieczny Szpital" ( XI edycja) w kategorii zabiegowych szpitali wielospecjalistycznych i onkologicznych oraz 4 miejsce w województwie Warmińsko – Mazurskim.

 • 2014-10-08 10:32:06

  Certyfikat Akredytacyjny

  W dniu 06.10.2014 roku w naszym Szpitalu odbyło się uroczyste wręczenie Certyfikatu Akredytacyjnego przez Dyrektora Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia z Krakowa Pana Jerzego Henniga.

 • 2014-09-18 12:41:16

  W dniach 28 -30 maja 2014 roku w naszym Szpitalu odbyła się wizyta akredytacyjna.

  Szpital Powiatowy im. Jan Mikulicza w Biskupcu od wielu lat cieszy się dobrą opinią wśród pacjentów. Staramy się świadczyć usługi na coraz wyższym poziomie. Jest to proces ciągły, wymagającym stałego doskonalenia. Wysoka jakość usług podnosi rangę Szpitala, ale przede wszystkim służy dobru i bezpieczeństwu pacjenta. Jakość usług potwierdzają stosowne certyfikaty. Są one nadawane po dokonaniu oceny funkcjonowania Szpitala przez niezależnych auditorów zewnętrznych. Akredytacja szpitali w Polsce jest prowadzona przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (CMJ), które jest jednostką Ministerstwa Zdrowia.

 • 2014-08-20 10:51:29

  Szpital dokonał zakupu sprzętu który został sfinansowany z Funduszu Prewencyjnego Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna (PZU Życie S.A.)

  W 2014r. Szpital Powiatowy im. Jana Mikulicza w Biskupcu dokonał zakupu: - Szafy BHP, - Okularów ochronnych do lasera i do lampy kwarcowej, - Fartuchów i kołnierzy ochronnych RTG. Zakup został sfinansowany z Funduszu Prewencyjnego Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna (PZU Życie S.A.) Łączna kwota dofinansowania – 16,5 tys. złotych.

 • 2014-06-05 15:52:22

  Budowa kompleksowego szpitalnego systemu informatycznego w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu

  Szpital Powiatowy im. Jana Mikulicza w Biskupcu realizuje projekt pn.: „Budowa kompleksowego szpitalnego systemu informatycznego w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu”. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2007-2013 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Priorytet VII „Infrastruktura społeczeństwa infromacyjnego", Działanie 7.2. „Promocja i ułatwianie dostępu do usług teleinformatycznych", Poddziałanie 7.2.1. „Usługi i aplikacje dla obywateli".

 • 2014-06-04 15:51:06

  Szpital doposażony za środków Fundacji Polsat

  Wyrażamy wdzięczność za przekazanie przez Fundację Polsat Szpitalowi Powiatowemu im. Jana Mikulicza w Biskupcu niezwykle wartościowego sprzętu dla oddziału Noworodkowego tj. stanowiska do resuscytacji noworodków oraz pulosoksymetru przenośnego MD 300 M....

 • 2014-06-02 15:49:36

  Badania sprawozdania finansowego za rok 2013

  Zarząd Powiatu w Olsztynie działając na rzecz i rachunek Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu na podstawie: art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.) zaprasza podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego.

 • 2014-06-02 15:48:20

  Certyfikat ISO 9001:2008

  W dniach 20 – 23.11.2012 roku w naszym szpitalu odbył się audit recertyfikacyjny mający na celu sprawdzenie i ocenę stopnia spełnienia wymagań określonych w Normie ISO 9001 : 2008.

 • 2014-06-02 15:47:21

  W dniu 30 maja 2012 roku odbyło się w naszym szpitalu uroczyste otwarcie zmodernizowanego oddziału Ginekologiczno – Położniczego z Traktem Porodowym wraz salą Cięć Cesarskich

  Remont oddziału Położniczego z Traktem Porodowym wraz salą Cięć Cesarskich rozpoczął się od lutego 2011 roku. Oddział wyposażony został w nowoczesny sprzęt. Wszystkie sale dla pacjentek posiadają własne węzły sanitarne. Zostały wyposażone w nowoczesne łóżka, szafki przyłóżkowe, stanowiska do pielęgnacji noworodków oraz inne elementy trwałego wyposażenia m.in.. telewizory. Na Trakcie Porodowym znajdują się dwie sale porodowe: różowa i żółta, każda z własną łazienką oraz pełnym wyposażeniem. Sale dostosowane są również do porodów rodzinnych. Każda z nich zapewnia rodzącej pełną intymność. W sali porodowej żółtej znajduje się nowoczesna wanna do porodów w wodzie, która znacznie ułatwia poród. Nowoczesna sala cięć cesarskich spełnia wszystkie wymagania sanitarne i jest na miarę XXI wieku.

 • 2014-06-02 15:46:39

  Zakup sfinansowany z Funduszu Prewencyjnego Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna (PZU Życie S.A.)

  Łączna kwota dofinansowania – 15 tys. złotych.

 • 2014-08-05 15:45:18

  Badania sprawozdania finansowego za rok 2011

  Zarząd Powiatu w Olsztynie działając na rzecz i rachunek Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu na podstawie: art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) zaprasza podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

 • 2014-08-05 14:33:34

  Pierwsze spotkanie Rady Społecznej Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu

  Uchwałą Nr IV/65/2011 Rady Powiatu z dnia 25 marca 2011 roku powołana została Rada Społeczna naszego Szpitala.

 • 2014-08-05 14:32:42

  "Szpital bez bólu"

  Szpital Powiatowy im. Jana Mikulicza w Biskupcu w dniu 17.02.2011 roku uzyskał certyfikat „Szpital bez bólu” na okres 3 lat.

 • 2014-08-05 12:21:52

  Ostatnie spotkanie Rady Społecznej w 2010 roku

  Utworzenie Pracowni Diagnostyki Neurologicznej, podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia do władz Powiatu Olsztyńskiego o dofinansowanie dokończenia modernizacji Oddziału Ginekologiczno-Położniczego oraz analiza skarg i wniosków składanych przez osoby korzystające ze świadczeń zdrowotnych – to główne tematy, jakimi zajęła się Rada Społeczna Szpitala Powiatowego w Biskupcu na posiedzeniu 17 grudnia.

 • 2014-08-05 12:20:58

  Ludzie szpitala z mandatami radnych

  Mirosława Bilińska, Kazimierz Olejarz i Grażyna Pepłowska – to trójka pracowników Szpitala Powiatowego w Biskupcu, która zdobyła zaufanie wyborców i mandaty radnych w niedawnych wyborach samorządowych. Radnym Powiatu w Olsztynie został także Janusz Radziszewski, członek Rady Społecznej biskupieckiego szpitala.

 • 2014-08-05 12:19:58

  Podziękowania z życzeniami świątecznymi

  Na ręce doktora Mirosława Rogosia, koordynatora Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej wpłynęły kolejne podziękowania. Tym razem pacjent z Mrągowa jest szczególnie wdzięczny za wykonany zabieg dr Elżbiecie Szymańskiej. Przy okazji składa też życzenia świąteczne całemu personelowi szpitala. Zapraszamy do lektury...

 • 2014-08-05 12:19:12

  Tłumy mieszkańców na bezpłatnych badaniach!

  Szpitalne laboratorium przeżyło w sobotę 13 listopada prawdziwe oblężenie! Na bezpłatne badania poziomu cholesterolu, glukozy i pomiar ciśnienia krwi zgłosiło się ponad 150 osób. Pracownicy szpitala zadbali o to, żeby nikt nie odszedł z kwitkiem. – To bardzo dobra i potrzebna akcja – komentowały osoby, które skorzystały z badań. Zapraszamy do oglądania zdjęć i filmów z badań!

 • 2014-08-04 06:45:06

  NFZ wypłaci szpitalowi nadlimity!

  Przed olsztyńskim sądem zapadł wyrok w sprawie wypłaty nadlimitów za 2009 rok przez olsztyński oddział Narodowego Funduszu Zdrowia dla Szpitala Powiatowego w Biskupcu. Szpital otrzyma w sumie 55 proc. kwoty należnych nadlimitów. – To zadowalająca suma, która ratuje finanse szpitala i jego płynność finansową – mówi Mirosława Bilińska, dyrektor Szpitala Powiatowego w Biskupcu.

 • 2014-08-04 06:43:44

  Uroczyste otwarcie po modernizacji na parterze szpitala

  Kolejny fragment Szpitala Powiatowego w Biskupcu został dostosowany do najwyższych standardów sanitarnych, medycznych i estetycznych. W środę 3 listopada odbyło się uroczyste otwarcie zmodernizowanych pomieszczeń poradni lekarskich wraz z holem głównym i korytarzem na parterze szpitala. Zapraszamy do oglądania zdjęć i filmów z uroczystości.

 • 2014-08-04 06:41:09

  Zapraszamy na bezpłatne badania do laboratorium!

  Oznaczenie glukozy, określenie poziomu cholesterolu i pomiar ciśnienia krwi – to pakiet bezpłatnych badań, jakie będą wykonywane wszystkim chętnym w laboratorium Szpitala Powiatowego w Biskupcu w sobotę 13 listopada od godz. 8 do 11. Całość badań fachowcy ułożą w test miażdżycowy, który pomoże określić poziom ryzyka miażdżycy. Zapraszamy na badania!

 • 2014-08-04 06:37:35

  Praca stabilna, ale zarobki mogłyby być wyższe

  Pracownicy szpitala w Biskupcu dobrze oceniają stabilność zatrudnienia, wyposażenie stanowiska pracy i współpracę z innymi oddziałami, a najsłabsze punkty to według nich wysokość zarobków i możliwość awansu – tak w skrócie wyglądają wyniki badania satysfakcji zawodowej personelu szpitala.

 • 2014-08-04 06:36:38

  Kończy się remont na parterze szpitala

  Przyjazne niepełnosprawnym, gruntownie odnowione i pachnące świeżością – tak wyglądają pomieszczenia, korytarz i hall przy wejściu głównym na parterze szpitala, gdzie kończy się kompleksowy remont. W odnowionych gabinetach funkcjonuje już m.in. przychodnia Medyk i poradnia „K”.

 • 2014-08-04 06:33:47

  Przyszli lekarze zaczęli naukę i ćwiczenia w szpitalu

  Zgodnie z zawartą w lipcu umową na utworzenie Oddziału Klinicznego Pediatrii i Alergologii w biskupieckim szpitalu pojawili się studenci III roku kierunku lekarskiego Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Przyszli lekarze biorą udział w seminariach oraz ćwiczeniach i... chwalą profesjonalne przygotowanie biskupieckiej placówki.

 • 2014-08-04 06:31:38

  Neurologiczne cacko w biskupieckim szpitalu

  Ten nowoczesny sprzęt o dość skomplikowanej nazwie zbada precyzyjnie uszkodzenia nerwu łokciowego i wzrokowego, zaniki mięśni czy tzw. męczliwość – mowa o aparacie EMG/NCS/VEP, który właśnie trafił do szpitala w Biskupcu. Taki sprzęt miała do tej pory tylko jedna placówka w całym regionie!

 • 2014-08-04 06:30:04

  Rzecznik Praw Pacjenta musi być dobrym psychologiem

  O pacjentach, ich problemach, nietypowych skargach i udzielaniu pomocy, rozmawiamy z Grażyną Pepłowską, która od roku pełni w szpitalu funkcję Szpitalnego Rzecznika Praw Pacjenta.

 • 2014-08-04 06:28:04

  Pacjenci ocenili jakość pobytu w szpitalu

  Prawie 800 pacjentów szpitala w Biskupcu wzięło udział w badaniach poziomu satysfakcji z usług świadczonych w placówce w 2010 roku. Zdecydowana większość pacjentów oceniła pobyt w szpitalu bardzo dobrze, a jako największe atuty wymieniła dobre warunki lokalowe oraz sprzętowe, a także dobrą opiekę lekarską i pielęgniarską. W razie konieczności hospitalizacji aż 92 proc. badanych ponownie wybrałaby placówkę w Biskupcu.

 • 2014-08-04 06:25:49

  Biskupiecka placówka zgłosiła się do programu „Szpital bez bólu”

  Skuteczne uśmierzanie bólu pooperacyjnego to poprawa satysfakcji pacjentów z jakości leczenia. Dyrekcja biskupieckiego szpitala doskonale zdaje sobie z tego sprawę i chce sprofesjonalizować poziom leczenia i monitorowania bólu po operacjach i zabiegach. Dlatego placówka zgłosiła swój akces do programu „Szpital bez bólu”.

 • 2014-08-04 06:24:34

  Odnowienie certyfikatu akredytacyjnego za unijne pieniądze

  Szpital w Biskupcu bierze udział w projekcie „Wsparcie procesu akredytacji zakładów opieki zdrowotnej”, który jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Dzięki temu cała procedura akredytacyjna na początku 2011 roku będzie dofinansowana ze środków unijnych.

 • 2014-08-04 06:22:33

  Ruszyły badania satysfakcji zawodowej personelu szpitala

  Poziom wynagrodzenia, stabilność zatrudnienia, czy możliwość przedstawiania i realizacji własnych pomysłów – to tylko niektóre zagadnienia, jakie w anonimowych ankietach oceniają pracownicy szpitala w Biskupcu. Badania satysfakcji zawodowej personelu szpitala potrwają do końca września.

 • 2014-08-04 06:20:51

  Zespół dobrał się w korcu maku!

  „Na tym oddziale wszyscy są życzliwi, począwszy od lekarzy (którym nie ośmielę się wystawiać cenzurek, ale co wiem, to wiem i za wszystko bardzo dziękuję), przez wspaniałe pielęgniarki, po nadzwyczajne salowe” – to fragment najświeższych podziękowań od pacjenta z Jezioran, który przez trzy tygodnie leczył się na Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej. Zapraszamy do lektury...

 • 2014-08-04 06:19:27

  Szpital chce zbudować kompleksowy system informatyczny

  Wprowadzenie elektronicznej dokumentacji pacjenta, poprawa jakości leczenia chorych czy uszczelnienie całego systemu leczenia – to tylko niektóre efekty, jakie dyrekcja szpitala w Biskupcu chce osiągnąć poprzez budowę kompleksowego systemu informatycznego. Unijny wniosek na inwestycję wartą prawie 1,6 mln zł przeszedł pozytywnie ocenę formalną w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie.

 • 2014-08-04 06:17:49

  Warto było się poświęcić

  Mimo nawału codziennej pracy lekarze z biskupieckiego szpitala znajdują czas na podnoszenie kwalifikacji. Przykładem jest doktor Jacek Lasocki, chirurg z Oddziału Chirurgii Ogólnej z Laryngologią, który właśnie zdobył certyfikat uprawniający do samodzielnego wykonywania procedur endoskopowych w zakresie endoskopii diagnostycznej i endoskopii operacyjnej przewodu pokarmowego.

 • 2014-08-04 06:16:03

  Podziękowania, listy, pochwały...

  Zapraszamy do szczególnej zakładki! "Pacjenci o nas" to pisemne wyrazy wdzięczności i podziękowania, jakie otrzymujemy od osób, na których zdrowiu zależy nam najbardziej. Dziękujemy za te wzruszające dowody uznania i sympatii.

 • 2014-08-04 06:12:17

  Zapraszamy do działu Multimedia!

  Startujemy z nowym działem na stronie Szpitala Powiatowego w Biskupcu. W zakładce „Multimedia” będziemy prezentować materiały filmowe, zdjęcia i animacje dotyczące życia szpitala. Na początek zapraszamy do obejrzenia trzech odcinków programu informacyjnego „Stetoskop”.

 • 2014-08-03 20:00:03

  Do szpitala dotarły supernowoczesne łóżka

  Specjaliści są zgodni: to mercedesy jeśli chodzi o łóżka! Są w pełni zautomatyzowane, mają liczne funkcje specjalne, powietrzne materace przeciwodleżynowe, a nawet wagi. We wtorek 13 lipca do szpitala w Biskupcu trafiło 12 z 35 nowoczesnych łóżek, których zakup został sfinansowany ze środków PFRON i budżetu szpitala

 • 2014-08-03 19:59:07

  Kompleksowy remont na ginekologii

  Tu na razie jest wielki plac budowy, ale już we wrześniu Oddział Ginekologiczny rozpocznie nowe życie w zmodernizowanych pomieszczeniach. Kompleksowy remont trwa na ginekologii od połowy kwietnia. Szpital wykonuje go własnymi siłami. Koszt remontu to około 800 tysięcy złotych.