BIP

Akredytacja

Szpital Powiatowy im. Jan Mikulicza w Biskupcu od wielu lat cieszy się dobrą opinią wśród pacjentów. Staramy się świadczyć usługi na coraz wyższym poziomie. Jest to proces ciągły, wymagającym stałego doskonalenia.

Wysoka jakość usług podnosi rangę Szpitala, ale przede wszystkim służy dobru i bezpieczeństwu pacjenta. Jakość usług potwierdzają stosowne certyfikaty. Są one nadawane po dokonaniu oceny funkcjonowania Szpitala przez niezależnych auditorów zewnętrznych.

Akredytacja szpitali w Polsce jest prowadzona przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (CMJ), które jest jednostką Ministerstwa Zdrowia.

W dniach 28 - 30 maja 2014 roku w naszym Szpitalu odbyła się kolejna wizyta akredytacyjna. Zespół wizytatorów zewnętrznych z Ośrodka Akredytacyjnego Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia z Krakowa dokonał oceny poziomu spełnienia przez Szpital wymagań  zawartych w 221 Standardach Akredytacyjnych. Ubieganie się o certyfikat akredytacyjny jest dużym wyzwaniem, wymaga ogromnego trudu i zaangażowania wszystkich pracowników Szpitala.

Certyfikat Akredytacyjny przyznawany mamy od 2002 roku. Obecnie Rada Akredytacyjna przyznała Szpitalowi 87% poziomu spełnienia wszystkich standardów akredytacyjnych. Minister Zdrowia nadał Szpitalowi status Szpitala Akredytowanego już po raz czwarty.
Certyfikat nr: 2014/37 z dnia 25.08.2014r